Rùa đực Ernie trong thủy cung ở Manchester, Anh, cuối cùng cũng gặp được bạn tình sau thời gian dài sống cô đơn.