Chỉ cách đây chừng một năm, nhân viên chứng khoán được xem là “nghề vàng”.