Báo cáo lần thứ 2 trong năm nay của ông Thái Phụng Nê, phái viên Thủ tướng Chính phủ về tiến độ các dự án nguồn điện, một lần nữa cho thấy, tình trạng chậm tiến độ vẫn là phổ biến. Tuy nhiên, tiến độ chậm mà không có được những giải pháp thực sự “đột phá”ù ở các dự án đang xây dựng này khiến cho nhiều người e ngại sẽ tạo ra hiệu ứng chậm đối với các dự án nguồn điện đang chuẩn bị được xây dựng. [ + ]