Từ 19/9 đến 21/10, Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ mang 17 trò rối nước cổ truyền sang tham dự 2 liên hoan quốc tế tại Mexico: một dành cho thiếu nhi và một dành cho người lớn.