Tình trạng rối loạn lipid máu thể hỗn hợp bao gồm vừa tăng cholesterol và triglycerid đang trở nên ngày một phổ biến trên mọi đối tượng. Nếu như trước đây người ta chỉ đề cập đến rối loạn này ở tuổi từ 60 trở lên thì hiện nay ngay từ tuổi trên 30