TTO - Mẹ tôi năm nay 51 tuổi, kinh nguyệt vẫn có nhưng không đều, có khi một tháng, có khi hai tháng. Mỗi lần có 4-5 ngày, những ngày đầu ra rất nhiều, mẹ tôi thường phải dùng 2-3 miếng băng vệ sinh một lần nhưng vẫn dính ướt, kinh ra thường đỏ như máu tươi khiến bà rất mệt và thường chóng mặt nhức đầu.