Kỷ lục giải rubik mà con người đạt được là 4,9 giây. Tuy nhiên, kỷ lục thế giới mới do robot của công ty công nghệ Đức vừa thiết lập là 0,637 giây.

Video: Robot giải rubik trong chưa đầy 1 giây, nhanh gấp 8 lần con người: