(NDHMoney) Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vừa công bố ước kết quả kinh doanh của nhóm Công ty trong quý 1/2012.

Theo đó, trong quý 1, tổng doanh thu thuần hợp nhất ước đạt được 527,44 tỷ đồng, bằng 23,09% kế hoạch 2012 (2.284 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt được 333 tỷ đồng, bằng 45,62% kế hoạch 2012 (730 tỷ đồng).

Trước đó, REE công bố chào bán 5 triệu cổ phiếu quỹ với giá 16.500 đồng/cp.