CTCP Cơ điện lạnh (HOSE: REE) thông báo ngày 20/02 giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 16% bằng tiền mặt.

Dự kiến thời gian tổ chức đại hội vào 8h sáng ngày 29/03/2013 tại Hội trường tòa nhà Etown (364 Cộng Hòa, TPHCM) và thời gian trả cổ tức vào ngày 25/04/2013.