Raul đã lại thành “Chúa nhẫn”. Huntelaar đã lại thành “Thợ săn”. Và Real Madrid đã lại trở thành một đội bóng theo đúng nghĩa...