(ĐTCK) CTCP Nhựa Rạng Đông (mã RDP) công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 9/11/2013 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, cổ đông RDP đã thông qua phương án chào bán 2,875 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 4:1.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/11, cổ phiếu RDP đứng giá ở mức 14.900 đồng/CP.

Thông qua việc chào bán, RDP dự kiến thu về 28,7 tỷ đồng (chưa trừ đi các chi phí phát hành). Trong đó, chi 22,3 tỷ đồng vào việc mua sắm máy móc thiết bị và 6,4 tỷ đồng còn lại được chi cho dự án Tiên Sơn.

Kết thúc quý III/2013, RDP báo lãi ròng chỉ hơn 2 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là vì sức mua trong kỳ giảm khiến doanh thu bị ảnh hưởng, giảm so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt và biến động tỷ giá, nguyên vật liệu tăng làm giảm lợi nhuận của Công ty.

Lũy kế 9 tháng 2013, RDP lãi ròng 14,35 tỷ đồng, giảm 42% so với 9 tháng năm 2012.