Báo cáo tài chính tóm tắt quý II năm 2009 của Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL):

* File đính kèm