24H.COM.VN - Qua khảo sát chúng tôi thấy rằng người Việt luôn có thời gian sẵn cho việc giải trí, có thu nhập và rất thích xem phim. Cái cần của họ là những rạp chiếu phim hiện đại mà thôi.