(LĐ) - Mặc dù có những ý kiến nghi ngờ từ Hội đồng HLVQG về việc để ông Calisto 2 vai gánh 2 ĐT (QG và U.23) trong năm nay, nhưng điều đó chắc chắn không thể đảo ngược, vì hợp đồng đã ký.