(ATPvietnam.com) -CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã chứng khoán: RAL) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu RAL * Nhìn nhận của giới đầu tư về RAL Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 225,6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 39,242 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 478,3 tỷ đồng, tăng 10,69% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 46,176 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 6,986 tỷ đồng, tăng giảm 40% so với cùng kỳ (tương đương giảm 44,22 tỷ đồng).. Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 14,754 tỷ đồng, giảm 66,63% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương giảm 29,464 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 608 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 1.283 đồng. Đối với sự chênh lệch trong kết quả hoạt động kinh doanh với quý I/2009, công ty cho biết, doanh thu giảm 10,73% (27 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế giảm 10% (781 triệu đồng) là do suy thoái kinh tế dẫn tới sức cầu của thị trường trong và ngoài nước giảm trong khi đó hàng Trung Quốc nhập lậu nhiều, cạnh tranh không lành mạnh làm giảm sức tiêu thụ nội địa. Mặt khác sản phẩm của công ty có tính chất mùa vụ nên doanh thu giảm. Chênh lệch tỷ giá giữa VNĐ và USD làm chi phí tài chính gia tăng. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của RAL: Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 225,815,118,514 478,723,721,448 Các khoản giảm trừ doanh thu 222,337,932 420,944,682 Doanh thu thuần 225,592,780,582 478,302,776,766 Giá vốn hàng bán 175,082,434,873 372,016,352,264 Lợi nhuận gộp 50,510,345,709 106,286,424,502 Doanh thu hoạt động tài chính 149,003,061 640,503,048 Chi phí tài chính 9,762,944,792 22,829,055,505 Chi phí bán hàng 23,821,320,408 45,528,172,117 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,759,730,680 18,897,556,842 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,315,352,890 19,672,143,086 Thu nhập khác 0 0 Chi phí khác 0 0 Lợi nhuận khác 0 0 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,315,352,890 19,672,143,086 Thuế TNDN hiện hành 2,328,838,223 4,918,035,772 Thuế TNDN hoãn lại 0 0 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,986,514,667 14,754,107,314 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 608 1,283 Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu RAL giảm 1.300 đồng (tương đương giảm 4,74%) xuống còn 26.100 đồng/cổ phiếu và có 77.840 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 28/07/2009 26.1 -1.3 -4.74 77,840 27/07/2009 27.4 0.7 2.62 184,860 24/07/2009 26.7 1.2 4.71 11,210 23/07/2009 25.5 1.2 4.94 42,910 22/07/2009 24.3 0.0 0.00 47,960 Hoàng Khánh Các tin liên quan RAL: VDSC mua xong 124.500 cổ phiếu nữa, nâng tỷ lệ lên 7,58% RAL: Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 4.700 cổ phiếu từ 21/7 Cổ đông nội bộ của RAL và VNM đăng ký bán cổ phiếu RAL: VDSC mua xong 146.790 cổ phiếu nữa, nâng tỷ lệ lên 6,5% RAL: VDSC mua xong 34.000 cổ phiếu từ 29/6, tỷ lệ tăng lên 5,22% RAL: Con Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 5.000 cổ phiếu từ 11/6 RAL: quý I/2009 lợi nhuận 7,77 tỷ, giảm 76,16%, EPS đạt 675 đồng RAL: con Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5.000 cổ phiếu từ 7/5 RAL: Kitmc Worldwide bán xong 420.000 cp, giảm tỷ lệ còn 2,28% RAL: 9/4 không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền tỷ lệ 12% RAL: Con Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 4.000 cổ phiếu từ 2/3