(PL)- Liên quan đến vụ em Nguyễn Thị Bình bị ngược đãi, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng gửi Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành phố: