H.Lan

Ra soat, tham dinh lai viec chi tra tien boi thuong lien quan den su co moi truong bien - Anh 1

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ- Ngày 14-10, Sở Tài chính tỉnh cho hay, sau khi nhận được số tiền tạm ứng 400 tỷ đồng bồi thường sự cố môi trường biển từ T.Ư, Sở đã cấp phát toàn bộ về cho 5 huyện, thị xã bị thiệt hại, gồm: Phú Lộc hơn 147 tỷ đồng, Phú Vang hơn 137 tỷ đồng; Phong Điền 48 tỷ đồng; Hương Trà 39 tỷ đồng và Quảng Điền gần 28 tỷ đồng. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh đã hướng dẫn 5 huyện, thị xã bị thiệt hại về việc quản lý, sử dụng, báo cáo và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển. Theo đó, việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại cho người dân được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản (cá nhân có tài khoản) hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Khi thanh toán chi trả phải lập bảng kê có ký nhận của đối tượng được nhận tiền. Riêng đối với 3 đối tượng: Khai thác thủy sản trên tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên; nuôi trồng thủy sản (thủy sản bị chết) và sản xuất muối; thu nhập bị mất của người lao động làm thuê được tính chung trong định mức bồi thường thiệt hại của chủ tàu hoặc chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối. Thời gian công khai trước khi thực hiện chi trả bồi thường là từ 3 - 5 ngày.