(ANTĐ) - Đó là một trong những nội dung yêu cầu tại Công văn 8052/UBND-NN của UBND TP yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp thủy lợi thống kê, phân loại, báo cáo diện tích đất sản xuất nông nghiệp để cấp bù miễn thủy lợi phí.

Theo đó, công văn nêu rõ, các quận, huyện, thị xã phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi kiểm tra, rà soát, tổng hợp lại toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được cấp bù miễn thủy lợi phí bảo đảm đúng với thực tế sản xuất của từng vụ. Đồng thời làm rõ nguyên nhân diện tích tăng, giảm, thống nhất chính xác số liệu được cấp bù của địa phương, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND TP trước ngày 20-10. Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, qua thống kê sơ bộ, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chênh lệch so với diện tích được cấp bù miễn thủy lợi phí năm 2010 tăng khoảng 8.000ha.