Ngày 17/8, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) và đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đã có buổi làm việc, nhằm rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách vùng dân tộc, miền núi; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách này.

Ngày 17/8, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) và đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đã có buổi làm việc, nhằm rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách vùng dân tộc, miền núi; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đều nhất trí cho rằng, công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ vô cùng khó khăn và đầy thách thức đòi hỏi hệ thống chính sách cần nhất quán, tránh sự chồng chéo trong việc quản lý. Nên có một số chính sách chung cho vùng dân tộc và miền núi. cần xây dựng chính sách hỗ trợ chất đốt, nước sinh hoạt cho đồng bào vùng núi đá, đặc biệt là đối với tỉnh Hà Giang. Cũng cần điều chỉnh mức hỗ trợ đối với các em học sinh trong hệ thống các trường dân tộc nội trú…

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất sẽ kiến nghị với Thủ tướng chia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước thành các dự án độc lập để đầu tư theo từng địa bàn: Vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long; có chính sách đào tạo sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số; mở rộng cử tuyển đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo tại các trường nội trú...

Đồng chí Giàng Seo Phử đề nghị Bộ LĐ-TB&XH rà soát, sửa đổi, thay thế một số chính sách, văn bản, thông tư không còn hiệu lực; thống nhất danh mục đối với một số lĩnh vực như: xuất khẩu lao động, bảo vệ rừng, nước sinh hoạt, chính sách đặc thù đối với từng vùng; tăng chỉ tiêu đào tạo nghề cho trường dân tộc nội trú cấp tỉnh…, có giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 30a và các dự án giảm nghèo của Chính phủ...

Tin, ảnh: Nam Sơn