KTĐT - Chiều 17/11, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội đã tổ chức lễ ra mắt Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trực thuộc trường.

Trước đó, ngày 26/8/2014, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – ĐHQG Hà Nội đã ký quyết định số 3398/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trên cơ sở phát triển từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.
Viện sẽ có chức năng: Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và độc lập trong khoa học kinh tế và các vấn đề liên ngành lấy kinh tế học làm trung tâm; phát triển và ứng dụng các phương pháp định lượng trong kinh tế học và phân tích chính sách; Cung cấp dịch vụ tư vấn về phân tích chính sách, phân tích kinh tế và tài chính cho các cơ quan chính phủ, tổ chức và doanh nghiệp; Cung cấp dịch vụ đào tạo nâng cao trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và phân tích chính sách.