(VnMedia) - Viện nghiên cứu công nghệ viễn thông Fraunhofer (Đức) tuyên bố trong tháng tới sẽ chính thức đưa ra giới thiệu trước công chúng chiếc TV màn hình 3 chiều (3D) điều khiển hoàn toàn bằng chuyển động.