TT (Quảng Ngãi) - Đúng 20 giờ tối qua 22-2, tại khu bể chứa sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ đón dòng sản phẩm dầu đầu tiên của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.