Phiên bản phần mềm kế toán đầu tiên được Công ty Cổ phần SiS Việt Nam, đơn vị chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm kế toán, tài chính và quản trị doanh nghiệp, phát hành miễn phí phục vụ cho kế toán doanh nghiệp trước đó gần 1 năm.

Mô hình kê khai thuế qua mạng với sự hỗ trợ của phần mềm. SAS INNOVA 2011 OPEN là phiên bản phần mềm được cho là “2 trong 1”, bao gồm cả hỗ trợ kê khai thuế và hỗ trợ công tác kế toán. Ngoài việc kê khai thuế, phần mềm cho phép hạch toán kế toán, tự động lên sổ sách theo các hình thức kế toán mà doanh nghiệp đăng ký. Đồng thời, phần mềm có chức năng tự động lên báo cáo tài chính khi kết thúc năm tài chính giúp các kế toán không phải làm 2 lần như trước đây. Ngoài ra phần mềm cũng cho phép khai báo thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân ngay trên phần mềm. Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và kế toán mở rộng 2011 có khả năng tích hợp chữ ký số và kê khai thuế qua mạng, đáp ứng được mục đích kế toán và thuế (có sẵn mã vạch 2 chiều) theo quy định của Nhà nước. Nhân dịp này, Công ty SiS Việt Nam cũng thực hiện tặng và đào tạo sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế và kế toán mở rộng 2011 vào ngày 26/3/2011 tại Hà Nội.