Liên minh các tổ chức giáo dục cho mọi người (VCEFA) đã ra mắt ngày 25/6 tại Hà Nội. Đây là liên minh tự nguyện của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam và các cá nhân người Việt Nam hoạt động trên các lĩnh vực giáo dục, bảo vệ quyền trẻ em, quyền phụ nữ, dân tộc ít người, các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, phòng chống các tệ nạn xã hội.

Mục tiêu của VCEFA là phát triển và liên kết các thành viên của Liên minh, nhằm tạo tiếng nói chung và cùng hoạt động về vận động chính sách giáo dục, để cùng với Nhà nước thực hiện các mục tiêu của giáo dục cho mọi người ở Việt Nam. PGS-TS Trần Xuân Nhĩ, Chủ tịch lâm thời Liên minh cho biết: Trọng tâm hoạt động của Liên minh trong thời gian tới là tập trung mở rộng, cải thiện chăm sóc và giáo dục mầm non toàn diện, đặc biệt dành cho những trẻ em dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất; đảm bảo đến năm 2015 tất cả các trẻ em đặc biệt là trẻ em gái, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nhóm trẻ em dân tộc thiểu số được tiếp cận và hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học với chất lượng tốt… Tại Lễ ra mắt, PGS-TS Trần Xuân Nhĩ cũng đã công bố Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của VCEFA gồm 6 chương, 14 điều. Dự thảo này sẽ được thông qua tại Hội nghị toàn thể của Liên minh trong thời gian tới./.