Ngày 27/5/2008, tại TP.HCM, trung tâm An Ninh Mạng Bkis đã chính thức cho ra mắt giải pháp Bkav Enterprise - giải pháp tổng thể phòng chống virus dành cho doanh nghiệp.