QĐND Online - Ngày 25-6, Văn phòng thường trực phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát cùng Văn phòng Công tố tối cao Hàn Quốc tổ chức Lễ ra mắt Dự án “Chuyển giao kiến thức phòng ngừa tội phạm ma túy giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN”...