Ngày 10/9, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Cục Hải quan Hà Nam Ninh trưc thuộc Tổng cục Hải quan, là cục hải quan thứ 35 trong tổ chức bộ máy ngành Hải quan.

Cục Hải quan Hà Nam Ninh quản lí nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định.

Bộ máy tổ chức gồm 3 Chi cục: Hải quan Ninh Bình, Hải quan Nam Định và Hải quan quản lý các KCN Hà Nam và 3 đơn vị chức năng là Văn phòng cục, Phòng Nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2015, tổng số tờ khai XNK qua 3 địa bàn trên là 125.785 bộ, tổng giá trị kim ngạch XNK 5,62 tỷ USD, với 853 DN làm thủ tục, tổng thu ngân sách 1.687 tỷ đồng.

Trong đó, Chi cục Hải quan Ninh Bình có 145 DN, kim ngạch đạt 1,552 tỷ USD, số tờ khai 18.829 bộ, thu thuế 756 tỷ đồng; Chi cục Hải quan Nam Định có 170 DN làm thủ tục, kim ngạch đạt 1,607 tỷ USD, tờ khai 44.938 bộ, thu thuế 255 tỷ đồng; Chi cục Hải quan quản lý các KCN Hà Nam có 538 DN làm thủ tục, kim ngạch đạt 2,46 tỷ USD, tờ khai 62.028 bộ, thu thuế 676 tỷ đồng.