(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được nâng cấp từ đơn vị trực thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội lên trực thuộc Bộ Công an.

Đến nay cả nước đã có 13 Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 50 Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Công an tỉnh; theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2015, cả nước sẽ có 20 Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm 15 đơn vị đầu mối trực thuộc, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối, chính sách về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực này; tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ trưởng.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền, việc nâng cấp Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lên trực thuộc Bộ Công an là một sự kiện lớn, ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát chuyên ngành.

P.V