Công ty Tư vấn Sài Gòn Thương Tín – Sacom Consulting (SCC) chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Công ty Tư vấn Sài Gòn Thương Tín được hình thành trên nền tảng Khối Quản lý kiến trúc của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal. Mục đích của việc thành lập công ty nhằm chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa các mảng hoạt động: Tư vấn thiết kế, tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn đấu thầu; Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Nghiên cứu phát triển kiến trúc công nghệ; Tư vấn, cung cấp những vật liệu xây dựng tiên tiến; …. Cũng trong buổi lễ ra mắt, SCC đã ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác là: công ty South Land Development Ltd trên cơ sở hợp tác chiến lược, đôi bên cùng có lợi; Công ty Cổ Phần Đầu Tư Roli - Nikken Sekkei để triển khai dự án Cầu bắc qua sông Đồng Nai và khu đô thị An Sinh – 3.000ha tại Đồng Nai. SCC cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ Phần Đầu tư Roli, Công ty xây dựng Hòa Bình để cùng triển khai dự án khu dân cư 38ha tại Quận 12. DK