(SGGPO).- Ngày 16.10, tại TPHCM, hơn 100 doanh nghiệp đã tham gia chương trình giới thiệu giải pháp độc đáo bình ổn tâm lý nhân sự-bảo hiểm tinh thần (BHTT) nhân sự lần đầu tiên có mặt tại VN do Trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt tổ chức.

Tham gia chương trình này, toàn bộ nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao của doanh nghiệp sẽ được sở hữu thẻ VIP BHTT cho chính họ và người thân trong gia đình. Ngoài được triển khai công cụ đo lường về chỉ số hài lòng, gắn bó của toàn thể đội ngũ nhân sự, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có được profile tổng quan tâm lý nhân sự nhằm điều chỉnh cơ cấu, chính sách chăm lo sức khỏe tinh thần cho người lao động tốt hơn. Hiện nay, ở các nước có thu nhập thấp hay trung bình, chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để chăm sóc tinh thần cho người lao động còn thấp, vì thế, họ không biết rõ chỉ số hài lòng, gắn bó của đội ngũ nhân lực. các nghiên cứu tâm lý cho thấy những diễn biến bất ổn trong tâm tư, tình cảm và định hướng cuộc sống của người thân trong gia đình là yếu tố ảnh hưởng tới hơn 30% hiệu suất hoạt động của mỗi người đối với công việc tại doanh nghiệp. Vì thế, xu hướng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người lao động như giải tỏa kịp thời bức xúc về tâm lý, duy trì thái độ tích cực, tạo dựng bầu không khí làm việc thân thiện, hạn chế tỷ lệ nghỉ việc, giữ chân người tài… là giải pháp hiệu quả “tôn tạo phần hồn doanh nghiệp”. Kinh nghiệm từ các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài biết quan tâm chăm sóc “ phần hồn” của mình thì sẽ tiết kiệm được chi phí cao gấp nhiều lần, giảm tỷ lệ nghỉ việc, tăng năng suất lao động. Trong thời gian qua, đã có hơn 100 doanh nghiệp tham gia chương trình chăm sóc tinh thân nhân sự của Hồn Việt thông qua dịch vụ đào tạo, huấn luyện được thiết kế riêng cho từng đơn vị nhằm gia tăng tinh thần, thái độ làm việc , góp phần cải thiện, tăng suất lao động. K.H