Sáng 6/9, Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Các thành viên Câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự ra mắt. Ảnh: Thanh Toàn

Câu lạc bộ cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự xã Sơn Hải có 65 thành viên, được chia thành 13 tổ, mỗi tổ 5 thành viên.

Câu lạc bộ có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra, canh gác nhằm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động tham gia tổ chức hòa giải, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân; tích cực vận động công dân trên địa bàn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; không để xảy ra các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân... Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Hội cựu chiến binh và các ngành, các cấp phát động.

Thông qua câu lạc bộ nhằm xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời tạo điều kiện cho quần chúng nhân dân phát huy vai trò làm chủ tập thể trên lĩnh vực ANTT.

Thanh Toàn