Thành đoàn Nha Trang vừa dựng thêm những bảng tiểu sử danh nhân tại nhiều tuyến đường trong thành phố. Đây là một cách làm giúp người trẻ và người dân thêm yêu lịch sử dân tộc.

Được biết, tổng kinh phí cho công trình trên khoảng 55 triệu đồng. Dự định trong mùa hè năm nay, Thành đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các bảng tiểu sử danh nhân tại nhiều tuyến đường khác.

Nguyễn Chung