ND - Kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12, nhân dân ta nhớ về đội quân quyết tử Liên khu I giữa Hà Nội, đã chiến đấu 60 ngày đêm oanh liệt. Đó là những nam nữ chiến sĩ tự vệ của thủ đô là tiền thân của Trung đoàn Thủ đô. Các chiến sĩ quyết tử Liên khu I khi rút khỏi thủ đô đã viết trên những mảng tường của phố cổ hẹn ngày về giải phóng thủ đô.