Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt trong điều hành với một loạt giải pháp, việc làm cụ thể để ứng phó với sự cố môi trường biển sau việc Formosa xả thải nên đến nay tỉnh Quảng Trị đã có được những kết quả khả quan.

Quyet liet trong chi dao xu ly su co moi truong bien Quang Tri - Anh 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Văn Hùng và nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát kiểm tra môi trường biển tại huyện Vĩnh Linh (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Sự cố môi trường biển do Formosa gây ra cho các tỉnh Bắc Trung bộ trong đó có Quảng Trị là một thảm họa môi trường biển nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân trước mắt cũng như lâu dài, nhất là người dân ven biển.

Sự cố này làm thiệt hại về hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh. Các tàu đánh bắt hải sản ven bờ, gần bờ gần như nằm bờ hoàn toàn, sản phẩm khai thác xa bờ khó tiêu thụ, hoạt động thu mua kinh doanh thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch nghĩ dưỡng hoàn toàn ngưng trệ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương Quảng Trị đều vào cuộc chỉ đạo một cách quyết liệt ứng phó khắc phục sự cố. Tỉnh ủy Quảng Trị đã có kết luận số 14 về các giải pháp chuyển đổi sinh kế, khôi phục và phát triển sản xuất cho nhân dân vùng biển bị ảnh hưởng sự cố này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ NN-PTNT, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan chủ động triển khai hoạt động kiểm tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục; Tổ chức thu gom, chôn lấp, xử lý môi trường, hướng dẫn khuyến cáo bà con ngư dân các giải pháp nuôi trồng khai thác, tiêu thụ thủy hải sản phù hợp, đúng quy định nhằm ổn định cuộc sống người dân. Chủ động thống kê, đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường gây ra để có cơ sở hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất và đề ra phương án phát triển kinh tế.

Các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ, ngành trung ương được UBND tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa bằng các quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các huyện bị ảnh hưởng do việc hải sản chết để giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân. Đồng thời UBND tỉnh ban hành quyết định về thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả hải sản chết bất thường tại các địa phương ven biển Quảng Trị; Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại sau sự cố môi trường tại các địa phương ven biển.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Hội nghị bàn giải pháp chuyển đổi sinh kế cho nhân dân 16 xã, thị trấn vùng biển; đồng thời phối hợp với các ban, ngành địa phương tiến hành thống kê, xác định thiệt hại để đền bù cho người dân.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách của Trung ương như Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản; đồng thời xây dựng đề án chuyển đổi sinh kế, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho ngư dân. Trong đó chú trọng chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng biển một cách bền vững trên cơ sở phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, tiềm năng lợi thế so sánh từng địa phương. Động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển phát triển sản xuất và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Một nội dung rất quan trọng, đó là UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT kiểm tra chứng nhận an toàn đối với thủy, hải sản đánh bắt xa bờ, có nguồn gốc để thuận lợi cho việc thu mua tiêu thụ hải sản, ổn định tâm lý cho người dân. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân không sử dụng các sản phẩm thủy, hải sản chết, nghiêm cấm việc tiêu thụ, thu gom, vận chuyển, kinh doanh thủy hải sản chết làm thực phẩm cho người và thức ăn gia súc.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và linh động trong điều hành với một loạt giải pháp, việc làm cụ thể nên đến hôm nay tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả khả quan trong việc khắc phục sự cố môi trường biển, người dân đã nhận được tiền đền bù, tàu thuyền đã ra khơi đánh cá, các ngành kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá, hoạt động sản xuất cũng dần ổn định. Người dân tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của tỉnh đã đề ra.