Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm.