Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thay đổi 3 thành viên Ban công tác tài chính vi mô.

Quyet dinh thay doi nhan su cua Thu tuong - Anh 1

Theo đó, Thủ tướng quyết định cử ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm thành viên Ban công tác tài chính vi mô thay bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ban công tác tài chính vi mô có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo công tác phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính vi mô; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô. Đồng thời, giúp Thủ tướng đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển hoạt động tài chính vi mô.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan thường trực giúp việc Ban công tác.

P. Luật (tổng hợp)