Ngày 24.7.2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN (gọi chung là tổ chức KH&CN). Theo Quyết định này, có 7 lĩnh vực mà cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN: Khoa học Tự nhiên (Toán học; Khoa học máy tính và thông tin; Vật lý; Hóa học; Cơ học, Các khoa học trái đất; Sinh học); Khoa học Xã hội (Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Địa lý kinh tế và xã hội); Khoa học Nhân văn (Lịch sử và khảo cổ học; Triết học; Ngôn ngữ học và văn học; Nghệ thuật); Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Kiến trúc và xây dựng dân dụng; Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông; Kỹ thuật cơ khí và công nghệ chế tạo máy; Công nghệ hóa học; Công nghệ vật liệu và kỹ thuật luyện kim; Kỹ thuật y học; Công nghệ môi trường; Công nghệ sinh học; Công nghệ nano; Công nghệ thực phẩm và đồ uống; Công nghệ năng lượng và khai thác tài nguyên); Khoa học Y, Dược và Sức khỏe (Y học cơ sở; Y học lâm sàng; Y học dự phòng; Dược học); Khoa học Nông nghiệp (Trồng trọt; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản); Dịch vụ KH&CN (Dịch vụ thông tin KH&CN; Dịch vụ thư viện, lưu trữ KH&CN; Dịch vụ bảo tàng KH&CN; Dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Dịch vụ sở hữu trí tuệ; Dịch vụ chuyển giao công nghệ).