Kể từ khi trở thành một quyền lực trong làng banh nỉ thế giới, chưa bao giờ quần vợt Serbia lại bị tổn thương như thế này.