Căn cứ báo cáo phân tích đầu tiên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về sức mua tương đương (PPP) của kinh tế Trung Quốc mới được công bố, nhà kinh tế cao cấp Albert Keidel thuộc tổ chức phi lợi nhuận Carnegie Endowment for International Peace nhận định rằng quy mô của nền kinh tế Trung Quốc hiện nhỏ hơn 40% so với các đáng giá gần đây.