Bội chi NSNN tới cuối quý II mới chỉ đạt 83 nghìn tỷ đồng. Sau quý III mạnh tay chi, NSNN 9 tháng đầu năm đã bội chi 152,2 nghìn tỷ đồng.

Chiều ngày 11/10/2016, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2016, báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 9/2016 và kế hoạch tháng 10.

Bội chi NSNN trong quý III tăng mạnh, 9 tháng đầu năm đạt hơn 6,9 tỷ USD

Báo cáo tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 67,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng. So với dự toán năm, hiện thu ngân sách đã hoàn thành 70,8% và tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách trong tháng 9 ước đạt 99,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, chi ngân sách nhà nước đạt 870,5 tỷ đồng.

Trong khi nửa đầu năm 2016, bội chi ngân sách mới chỉ ở mức 83 nghìn tỷ đồng. Trong quý III vừa qua, bội chi ngân sách đã tăng thêm 69,2 tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm là 152,2 tỷ đồng. Cùng kỳ 9 tháng đầu năm trước, bội chi NSNN đạt 140 nghìn tỷ đồng.

Quy III manh tay chi tien, boi chi NSNN 9 thang tang len hon 6,9 ty USD - Anh 1

Cơ cấu thu - chi NSNN và tăng/giảm so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2015

Trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách tăng chủ yếu do thu nội địa. Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm. Tuy nhiên, nhiều khoản trong thu nội địa đạt dưới 75% dự toán.

Thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác ngân sách đạt 63,8%. Thu từ DNNN giảm 3,3%,

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Thu từ dầu thô và thu từ hoạt động XNK đều giảm. Thực tế, thu XNK tăng nhưng đã giảm sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng 89 nghìn tỷ.

Các khoản chi NSNN đồng loạt tăng. Trong đó tăng mạnh nhất là chi đầu tư phát triển với ước thực hiện 9 tháng đạt 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán năm, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015.

Ước đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137,4 nghìn tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 64,8% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 52,3% dự toán năm).

Huy động vốn ngân sách qua kênh TPCP thuận lợi

Theo báo cáo của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí, tình hình huy động vốn cho ngân sách nhà nước thông qua công tác phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2016 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 30/9/2016, đã phát hành được 250.320,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 88,86% kế hoạch năm 2016. Đây là kế hoạch phát hành TPCP mới được điều chỉnh. Sau khi nhanh chóng cán đích kế hoạch 250.000 tỷ đồng, kế hoạch huy động vốn đã được nâng thêm 31.700 tỷ đồng.

Về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 9/2016 đã ký kết 01 Hiệp định vay mới nước ngoài của Pháp với trị giá 58,4 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm đã ký kết là 31 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.880 triệu USD.

Lũy kế đến 25/9/2016, trị giá giải ngân đạt 2.522 triệu USD tương đương 55.182 tỷ đồng (đạt 56% so với kế hoạch cả năm). Về Công tác trả nợ nước ngoài, lũy kế đến 25/9/2016 tổng giá trị chi trả nợ là 176.827 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 140.183 tỷ đồng, nước ngoài là 36.644 tỷ đồng).