Trong quý I/2016, hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động đều có xu hướng tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015, trong đó, nhóm kinh doanh bất động sản đứng đầu với 596 doanh nghiệp tăng 146,3%...

Số liệu mới nhất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong quý I năm 2016, cả nước có thêm 23.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 186.013 tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (so sánh 2015/2014 doanh nghiệp tăng 3,8%; vốn tăng 13,5%).

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong quý I năm 2016 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong Quý I năm 2016 là 322,2 nghìn lao động, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê theo quý, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý I/2016 của cả nước có 23.767 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 186.013 tỷ đồng, giảm 10% về số doanh nghiệp và tăng 3% về số vốn đăng ký so với quý IV/2015; so với quý III/2015, tăng 3,6% về số doanh nghiệp và tăng 34,3% về số vốn đăng ký; so với quý II/2015, giảm 9,8% về số doanh nghiệp và tăng 8,7% về số vốn đăng ký; so với cùng kỳ quý I/2015, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký.

Quy I, bat dong san “vo dich” ve so luong doanh nghiep thanh lap moi - Anh 1

Xét tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo ngành, lĩnh vực hoạt động, trong quý I năm 2016, hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng nạnh nhất với 596 doanh nghiệp tăng 146,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 115 doanh nghiệp tăng 113%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 1.841 doanh nghiệp tăng 41,2%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 500 doanh nghiệp cũng tăng 37,7%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 197 doanh nghiệp tăng 35,9%;... duy nhất lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 329 doanh nghiệp giảm 23% về số doanh nghiệp thành lập mới.

Quy I, bat dong san “vo dich” ve so luong doanh nghiep thanh lap moi - Anh 2

Thống kê theo số vốn đăng ký cho thấy, trong quý I/2016, một số ngành có tỷ lệ vốn đăng ký tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: Kinh doanh bất động sản đăng ký 45.584 tỷ đồng tăng 406,9%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 662 tỷ đồng tăng 292,4%; Thông tin và truyền thông đăng ký 4.542 tỷ đồng tăng 253,1%; Tài chính , ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 4.378 tỷ đồng tăng 168,5%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 12.957 tỷ đồng tăng 151,4%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 6.759 tỷ đồng tăng 136,4%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 1.441 tỷ đồng tăng 133%;...

Ngược lại với các ngành trên, những ngành còn lại đều có số vốn đăng ký giảm so với năm 2015. Cụ thể, nhóm doanh nghiệp Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 545 tỷ đồng giảm 78,3%; Khai khoáng đăng ký 1.415 tỷ đồng giảm 37,4%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác đăng ký 3.743 tỷ đồng giảm 30,5% và Xây dựng đăng ký 25.770 tỷ đồng giảm 21,3%.

VĂN HUY