(ĐTCK) CTCK Bảo Việt - BVSC (BVS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2013 với doanh thu 49 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 34,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,8% và 232,2% so với cùng kỳ.

Hoạt động môi giới, tự doanh và doanh thu trên vốn là các mảng đóng góp doanh thu lớn nhất cho BVSC trong quý I với tỷ trọng lần lượt là 26%, 26% và 43%.

Kết thúc quý I/2013, vốn chủ sở hữu của BVSC đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 3,1% so với thời điểm kết thúc năm 2012 và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Hệ số vốn khả dụng tại thời điểm 31/3/2013 đạt 484,7%, tăng đáng kể so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2012 (453%). Trong quý I/2013, BVSC tiếp tục nằm trong Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất 2 sàn với thị phần tương ứng tại HNX và HOSE là 3,62% và 3,03%. Riêng với mảng trái phiếu, BVSC đứng đầu trên sàn HOSE với hơn 68% thị phần và thứ 3 trên HNX với 14,32% thị phần.

Ngày 26/4 tới đây, BVSC sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 với tổng doanh thu 184 tỷ đồng, lợi nhuận 77,5 tỷ đồng.