(ĐTCK) Trong quý I/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 11 kết luận thanh tra. Trong đó, có kết luận thanh tra tại Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Sông Đà.

Theo báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2012 của Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với số tiền 30.720 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách 3.712 tỷ đồng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 27.008 tỷ đồng.

Trong quý I/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 11 kết luận thanh tra. Trong đó, có kết luận thanh tra tại Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Sông Đà. Đối với các bộ ngành, thanh tra về quản lý dược ở Bộ Y tế; thanh tra trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc quản lý nhà ở. Đối với địa phương, thanh tra công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng và một số dự án tại Kiên Giang, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại các tỉnh Tuyên Quang, Tiền Giang, Bến Tre. Thanh tra Chính phủ cũng ra kết luận thanh tra tại Đại học Quốc gia TP. HCM.

Trong số 11 kết luận thanh tra, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đối với 6 kết luận, bao gồm thanh tra tại Tập đoàn Dầu khí, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Sông Đà, Đại học Quốc gia TP. HCM, thanh tra về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Tuyên Quang, Tiền Giang.

Hiện tại, Thanh tra Chính phủ đang xây dựng báo cáo và hoàn chỉnh kết luận thanh tra đối với 11 cuộc thanh tra đã kết thúc, tiến hành 3 cuộc thanh tra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; thanh tra việc giao đất, giao rừng và một số dự án đầu tư tại tỉnh Đắk Nông; thanh tra về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Quảng Bình.

Ngoài ra, trong quý I, cơ quan thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành hơn 900 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm số tiền hơn 94 tỷ đồng; 14,9 héc-ta đất; kiến nghị thu hồi 52,3 tỷ đồng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 41,6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 69 tập thể, 143 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xem xét 4 vu việc.

Bùi Trang

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã