Ngân hàng Nhà nước vừa công bố con số tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm. Theo đó, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ âm (-) 1,96 % so với cuối năm 2011.

Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm chỉ giảm 1,96%

Tính đến 26/3, tín dụng đối với nền kinh tế giảm 1,96% so với cuối năm 2011, tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực "không khuyến khích" giảm từ 11,02% cuối năm 2011 xuống còn 10,77%.

Con số tăng trưởng tín dụng mà NHNN vừa công bố thấp hơn so với con số trước đó Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đưa ra. Theo cơ quan này, tính tới 20/3 tín dụng toàn hệ thống 3 tháng đầu năm âm tới 2,13% làm dấy lên lo ngại mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 15-17%/năm khó đạt được.

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 26/3/2012 ước tăng 1,39% so với cuối 2011. Tổng phương tiện thanh toán (M2) cũng ước tăng 1,06%.

Lãi suất huy động VND qua hai đợt điều chỉnh giảm tổng cộng 2%/năm, hiện phổ biến ở mức 11,5-12%/năm kỳ hạn từ 1 tháng trở lên; từ 3,5 – 4%/năm với lãi suất gửi 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn mức lãi suất là 2,5-3%/năm.

Cùng với đó, lãi suất cho vay VND từ đầu năm 2012 được điều chỉnh giảm từ 1-3%/năm đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa... Riêng trong tuần giao dịch từ 9-13/4, sau động thái giảm thêm 1% lãi suất huy động tiền gửi VND, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ phổ biến ở mức 13,5-16%/năm, thấp nhất 12%/năm đối với cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân, 16-19%/năm đối với sản xuất kinh doanh khác, 19-25%/năm đối với lĩnh vực phi sản xuất.

Lãi suất huy động USD phổ biến 1,9-2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế. Lãi suất cho vay USD ở mức 6-7,5%/năm đối với ngắn hạn, 7,5-9%/năm đối với trung và dài hạn.
Sau một thời gian duy trì ở mức cao, lãi suất thị trường VND liên NH đã giảm nhiệt. Hiện lãi suất thị trường liên ngân hàng qua đêm ở mức khoảng 8-9%/năm, 1 tuần khoảng 9-10,5%/năm, 2 tuần khoảng 10-11,5%/năm, 1 tháng khoảng 12-13%/năm.

Trường Giang