(ĐTCK) Ngày 18/4, Tổng CTCP Bảo hiểm BIDV (BIC) đã chính thức công bố kết quả kinh doanh quý I/2012.

Theo đó, tổng doanh thu lũy kế 3 tháng đầu năm 2012 đạt gần 254,5 tỷ đồng, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 162,3 tỷ đồng, tăng trưởng 13,82% so với cùng thời điểm năm trước, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 43,9 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 30,4 tỷ đồng, tăng trưởng 15,26% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong quý I/2012 BIC đã triển khai củng cố các kênh phân phối mới tiềm năng như kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancas), kênh trực tuyến (E-business) và cung cấp thêm một số sản phẩm bảo hiểm bán lẻ mới, mang tính thị trường cao, đáp ứng nhu cầu khách hàng gồm: bảo hiểm vật chất xe máy, bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người, bảo hiểm tai nạn con người 24/7.

Theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, BIC đang chuẩn bị cho việc tái cấu trúc cùng với việc đàm phán, lựa chọn cổ đông chiến lược.

Ngọc Lan

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã