Ước tính quý I/2008, xuất khẩu cá ngừ đông lạnh của Việt Nam đạt 5,8 nghìn tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt 26 triệu USD, tăng 15,1% về lượng và 23% về kim ngạch so với quý I/2007.