Giadinh.net - Một trong những vấn đề dư luận quan tâm nhất hiện nay là khi Hà Tây chính thức nhập ...