Ngày 12-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về kết quả rà soát, quy hoạch hai bên tất cả các tuyến đường giao thông có lợi thế đang đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các sở ngành, địa phương tham gia buổi làm việc.

Theo đó, nếu các tuyến đường lớn chưa có quy hoạch thì đề xuất việc lập quy hoạch, cắm mốc, công bố công khai và quản lý theo quy hoạch được duyệt để từ đó quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng trái phép. Đồng thời, lập danh mục, xác định rõ chức năng, diện tích từng lô đất theo quy hoạch, thực trạng quản lý sử dụng của vị trí đất để lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Mục đích của việc quy hoạch trên là để đấu giá đất hai bên đường, tăng nguồn thu vào ngân sách Nhà nước và chỉnh trang đô thị.

Do hầu hết các địa phương chưa xác định được các tuyến đường có lợi thế để quy hoạch, nên Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát lại, trong đó, đầu tiên các địa phương rà soát lại đất công hai bên các tuyến đường để khai thác.

Theo Báo Đồng Nai