BizLIVE - Ngày 7/7/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho quỹ ETF đầu tiên tại Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Chủ tịch UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 52/GCN-UBCK cho quỹ ETF VFMVN30 do CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam quản lý.

Theo đó, tên đầy đủ của quỹ là Quỹ ETF VFMVN30, tên tiếng Anh là VFMVN30 ETF. Đây là quỹ hoán đổi danh mục (quỹ ETF) đầu tiên được chào bán ra công chúng tại Việt Nam.

VFMVN30 ETF phải huy động được số vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng, mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10.000 đồng.

Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký là 04/07/2014.

Trước đó, các cơ quản quản lý đã tiết lộ thông tin về việc quỹ ETF đầu tiên tại Việt Nam có thể niêm yết trong quý III/2014.