ND - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2009/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định gồm bốn chương, 36 điều nêu những quy định chung, hành vi vi phạm hành chính hình thức và mức phạt; thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.